Матеріалознавство: Посібник / Трофимчук Т.І.
-Тернопіль, ТК ТНТУ. -2011. -84 с.

Категорії: